รับจํานองที่ดินตาบอด มาตรา

รับจํานองที่ดินตาบอด มาตรา

รับจํานองที่ดินตาบอด มาตรา

รับจํานองที่ดินตาบอด มาตรา รับจําท่วม ความหมาย การจำนำการเขียนทะเบียนจำนองความหมาย จำนอง คือ คำสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนองเอาสินทรัพย์แบรนด์ไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่มอบสินทรัพย์นั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ.มาตรา๗๐๒)ประเภทการจดทะเบียนจำพวกการจดทะเบียนมีใช้ทั้งยัง “จำนอง” แล้วหลังจากนั้นก็ “ จำนองเป็นประกัน” ไม่ว่าจะใช้เช่นไรสื่อความหมายเช่นกัน แต่สำหรับแบงค์ รวมทั้งสหกรณ์ หรือส่วนราชการ เป็นผู้รับจำนำ ได้ปฏิบัติเป็นขนบธรรมเนียมว่า ใช้ประเภท “จำนองเป็นประกัน” นอกนั้นใช้จำพวก “จำนอง”

สร้าง Passive Income ผลตอบแทนของ ผู้ลงทุนจำนอง

การรับจำนองถูกใช้เป็นแหล่งรายได้หลักของสถาบันการเงินแบงค์ต่างๆผู้ลงทุนรับจำนองจะเห็นผลตอบแทนคือ

1.ดอกเบี้ยรับคงเดิม 

ในอัตราสูงสุดโดยชอบด้วยกฎหมายระบุที่ 15% ต่อปี ผลตอบแทนไม่แปรผัน ตลอดระยะเวลาข้อตกลง ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินกับธนาคาร รวมทั้ง การลงทุนประเภทอื่น ทำให้ไม่ยุ่งยากต่อการคิดแผนทางการเงิน

2.เหมาะสมกับนายทุนที่ลงทุนเน้นดอกเบี้ย

โดยอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันมีมูลค่าสูงกว่าราคาลงทุนอยู่มากมาย ทำให้ลดความเสี่ยงของโอกาสสำหรับในการผิดจ่ายและชำระหนี้

ความเสี่ยงของการจำนำแม้ทำเอกสารอย่างแม่นยำแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยมีผู้ชำนาญเสนอแนะ รวมทั้ง ที่สำคัญ การวัดค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เอามาจำนองอย่างตามความจริง โดยให้วงเงินการจำนองในระดับที่ต่ำมากมายเมื่อเทียบกับราคาของอสังหาริมทรัพย์ แนวทางรับจำนำ นี้จะลดการเสี่ยงของการรับจำนองไปได้ แม้ผู้จำนองไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้หรือไถ่คืนได้ จะเข้าสู่แนวทางการบังคับคดีขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด จะคืนให้กับผู้ลงทุนผู้รับจำนองตามมูลค่าการจำนำนั้นพร้อมดอกเบี้ย

ลักษณะทั่วไปของคำสัญญาจำนำ

“หนี้สิน” เป็นความผูกพันด้านกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่าย ข้างหนึ่งเรียกว่า“เจ้าหนี้”รวมทั้งอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า“ลูกหนี้”โดยเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะให้ใช้หนี้ใช้สินของตัวเองจากเงินทองของลูกหนี้จนถึงทั้งมวล และก็เงินและก็เงินทองอื่นๆซึ่งบุคคลภายนอกติดแก่ลูกหนี้ด้วย๑ แม้กระนั้น ในความจริงลูกหนี้บางทีก็อาจจะไม่มีเงิน

ค้ำประกัน

เป็นข้อตกลงที่บุคคลภายนอกเรียกว่า“ผู้ค้ำประกัน”เข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อใช้หนี้ใช้สินในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระ คำสัญญาค้ำประกันควรมีหลักฐานเป็นหนังสือลงชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญเจ้าหนี้จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ค้ำประกันได้ผู้ค้ำประกันบางทีอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้แล้วก็ในหนี้รายหนึ่งอาจมีผู้ค้ำประกันเพียงคนเดียวหรือผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยก็ได้การรับประกันนั้นเป็นการประกันการจ่ายและชำระหนี้ด้วยตัวบุคคลส่งผลให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันใช้หนี้ใช้สินได้โดยทันทีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยบังคับเอาจากทรัพย์สินของผู้ค้ำประกัน

จำนำ

เป็นสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า“ผู้จำนำ”อาจเป็นตัวลูกหนี้เองหรือมือที่สาม มอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้อยู่ในความครอบครองแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนำ” เพื่อเป็นประกันการใช้หนี้คำสัญญาจำนำไม่มีแบบและไม่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ว่าผู้จำนำควรเป็นเจ้าของเงินที่จำนองการจำนำเป็นการรับรองการชำระหนี้ด้วยเงินทอง โดยเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับจำนองเอาสินทรัพย์ออกขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาลแม้กระนั้นเจ้าหนี้จำนำไม่อาจจะบังคับเอาสินทรัพย์ที่จำนำหลุดเป็นสิทธิได้นอกจากเป็นการบังคับจำนำโดยโรงจำนำ

จำนำหรือ Mortgages

เป็นข้อตกลงซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า“ผู้จำนอง”อาจเป็นตัวลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็ได้เอาทรัพย์สินอันเป็นต้นว่าอสังหาริมทรัพย์และก็สังหาริมทรัพย์บางชนิดตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า“ผู้รับจำนำ”เพื่อเป็นประกันการจ่ายและชำระหนี้โดยไม่มอบเงินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง โดยผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะได้รับจ่ายและชำระหนี้จากเงินทองที่จำนำก่อนบรรดาเจ้าหนี้สามัญ๕ วิธีการบังคับจำนำนั้นมี๒ วิธีคือการเอาทรัพย์สินที่จำนำออกขายทอดตลาดรวมทั้งการเอา

เงินที่จำนำหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจำนำ

ดังนี้ การจำนำไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเงินที่จำนำ ผู้จำนองก็เลยมีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สินนั้นไปจัดจำหน่ายจ่าย โอน หรือจำนองต่อได้แม้ว่าจะมีข้อตกลงในคำสัญญาห้ามไว้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองสินทรัพย์ใช้ประโยชน์จากเงินที่จำนำซึ่งมีมูลค่าสูงได้อย่างเต็มที่โดยผู้รับจำนำไม่เสียผลดี

จะพินิจเห็นได้ว่ารูปแบบของคำสัญญาจำนำ แล้วก็ความต่างระหว่างข้อตกลงจำนำกับข้อตกลงรับรองรวมทั้งคำสัญญาจำนองนั้นมีความแตกต่างกันยังไง ด้วยเหตุดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปจะขอกล่าวถึงสาระสำคัญของข้อตกลงจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็การค้าขายเป็นการเฉพาะ ดังนี้

๓. หลักเกณฑ์ของข้อตกลงจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับสัญญาจำนำนั้นได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งรวมทั้งการค้าบรรพ ๓ เอกเทศสัญญาลักษณะ ๑๒ จำนอง มาตรา ๗๐๒ – มาตรา ๗๔๖ประกอบด้วย บททั่วไป สิทธิจำนำ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองรวมทั้งผู้จำนองการบังคับจำนำสิทธิแล้วก็หน้าที่ของผู้รับโอนสินทรัพย์ซึ่งจำนำและความยับยั้งสิ้นไปที่ข้อตกลงจำนอง มีประโยชน์สำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

๓.๑ บททั่วๆไป

“ข้อตกลงจำนองเป็นข้อตกลงเครื่องไม้เครื่องมือ”ที่มีขึ้นเพื่อเป็นประกันหนี้สินประธานที่สมบูรณ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้โดยผู้จำนองบางทีอาจเป็นตัวลูกหนี้หรือบุคคลลำดับที่สามก็ได้หนี้สินประธานนั้นอาจเกิดจากข้อตกลงหรือละเมิดก็ได้และอาจติดหนี้ติดสินที่มีอยู่แล้วในขณะทำข้อตกลงจำนำหรือที่จะมีขึ้นในอนาคตก็ได้ได้แก่ การจำนำรับรองสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีหรือการจำนองรับรองหนี้อันมีต้นเหตุจากพฤติกรรมของผู้รับจ้างฯลฯ

หากลูกหนี้นำทรัพย์สินไปจำนำจะเป็นการจำนำรับรองหนี้สินตัวเอง ถ้าบุคคลด้านนอกนำเงินไปจำนองจะเป็นการจำนองประกันหนี้ที่บุคคลอื่นจะต้องชำระซึ่งสามารถทำเป็นเช่นกัน ประเภทของเงินที่จำนองได้นั้นอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์และก็สังหาริมทรัพย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมายคือเรือมีระวางตั้งแต่๕ ตันขึ้นไป แพสัตว์ยานพาหนะ หรือสังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งข้อบังคับกำหนดไว้ให้ลงบัญชีเฉพาะการ๖

“ผู้จำนองควรเป็นเจ้าของเงินที่จำนอง”

ในเรื่องที่ผู้จำนองไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่จำนองหรือเปล่าใช่ผู้ได้รับมอบสิทธิ์โดยถูกใจจากผู้ครอบครองเงินสัญญาจำนองย่อมไม่ผูกพันผู้ครอบครองสินทรัพย์ที่จริงจริง ถึงแม้ผู้รับจำนองจะรับจำนองไว้โดยสุจริตเสียค่าแรงและก็ได้ขึ้นทะเบียนไว้โดยสุจริตก็ตาม เว้นแต่ว่า ผู้ครอบครองทรัพย์สิน

ที่จริงจริงประมาทเผอเรอปลดปล่อยให้บุคคลอื่นเอาสินทรัพย์ของตัวเองไปจำนำ อาทิเช่น การลงลายมือชื่อในใบมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความ หรือในกรณีที่เจ้าของเงินทองมีส่วนรู้เรื่องสำหรับการจำนอง

“ข้อตกลงจำนองจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและขึ้นทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ”

นอกเหนือจากนั้นข้อตกลงจำนองจำเป็นต้องกำหนดเงินที่จำนอง วงเงินจำนำเป็นเงินไทยมีจำนวนแน่ๆหรือจำนวนเงินลำดับสูงสุดที่ใช้เงินนั้นจำนำเป็นประกัน แล้วก็หากไม่มีกติกาห้ามไว้ภายในสัญญาผู้จำนองมีสิทธิใช้หนี้ใช้สินล้างจำนองเป็นงวดๆอย่างไรก็ดีใจความในสัญญาจำนองดังนี้ไม่เป็นผลบังคับตามกฎหมายเป็นกติกาซึ่งได้กำหนดไว้ก่อนหนี้สินถึงกำหนดจ่ายว่า ถ้าหากไม่จ่ายหนี้ให้ผู้รับจำนำเข้ามาเป็นผู้ครอบครองเงินทองซึ่งจำนำ

หรือให้จัดการเงินทองที่จำนองเป็นประการอื่นไม่เหมือนกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และก็ใจความในข้อตกลงจำนำซึ่งกำหนดห้ามมิให้นำเงินทองที่จำนำไปจำนองแก่บุคคลอื่นอีกยิ่งกว่านั้น หนี้ประธานรายหนึ่งนั้นอาจจะมีทรัพย์สินหลายสิ่งของผู้ครอบครองคนเดียวหรือหลายๆคนจำนำเป็นประกันหนี้สินก็ได้โดยอาจมีการระบุลำดับสำหรับเพื่อการบังคับจำนำ หรือระบุให้ทรัพย์สินแต่ละสิ่งจำนองเป็นประกันหนี้เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้

๓.๒ สิทธิจำนำ

เงินทองที่จำนองนั้นย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้ประธานและหนี้สินเครื่องมืออันตัวอย่างเช่นดอกค่าสินไหมทดแทนในการไม่จ่ายและชำระหนี้รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมสำหรับในการบังคับจำนำ แล้วก็สิทธิจำนำย่อมครอบไปถึงเงินซึ่งจำนองไว้ดังนี้

ในกรณีที่มีทรัพย์สินหลายสิ่ง

จำนำรับรองหนี้รายเดียวผู้รับจำนำย่อมมีสิทธิจำนองเหนือสินทรัพย์ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะได้มีการจ่ายหนี้นิดหน่อยแล้วหรือไม่ก็ตาม พูดอีกนัยหนึ่ง เงินทองที่จำนองทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเป็นหลักประกันแห่งหนี้อยู่เป็นต้นว่าเดิม

กรณีทรัพย์สินอย่างเดียว

แม้กระนั้นบางทีอาจแบ่งได้หลายส่วนจำนำประกันหนี้รายเดียว สิทธิจำนองย่อมครอบไปถึงเงินทองที่จำนำหมดทุกส่วนเว้นแต่ว่าผู้รับจำนองจะยินยอมให้โอนทรัพย์สินส่วนหนึ่งส่วนใดไปปลอดจากจำนำ

กรณีสินทรัพย์ที่จำนำมีสินทรัพย์ติดพัน

อยู่ในลักษณะส่วนควบได้แก่ โรงเรือนที่ก่อสร้างอยู่บนที่ดินที่ติดจำนำ หรือที่งอกชายฝั่งที่เกิดขึ้นจากที่ดินที่ติดจำนำจำนำย่อมครอบไปถึงสินทรัพย์อันติดพันเหล่านั้นด้วยเว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

๓.๓ สิทธิและก็หน้าที่ของผู้รับจำนองและก็ผู้จำนองคำสัญญาจำนอง

ซึ่งได้ทำเป็นหนังสือและขึ้นทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการนั้นย่อมนำไปสู่สิทธิและก็หน้าที่ระหว่างผู้รับจำนำกับผู้จำนอง กล่าวคือ

สิทธิรวมทั้งหน้าที่ของผู้รับจำนอง

วันหลังการเขียนทะเบียนจำนองแม้มีการจดทะเบียนภาระจำยอมหรือทรัพยสิทธิอันอื่น๘ โดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากผู้รับจำนอง เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้รับจำนองในเวลาบังคับจำนองผู้รับจำนำบางทีอาจขอให้ลบสิทธิดังกล่าวมาแล้วข้างต้นออกจากทะเบียนได้ถ้าหากทรัพย์สินซึ่งจำนำแตกสลาย หรือทรัพย์สินซึ่งจำนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งสูญหายหรือแตกสลายไม่พอแก่การรับรองหนี้ผู้รับจำนองจะบังคับจำนำในทันทีก็ได้ เว้นแต่ว่าเหตุดังที่กล่าวผ่านมาแล้วไม่ได้เป็นความไม่ถูกของผู้จำนองและผู้จำนองได้เสนอว่าจะจำนำเงินทองอื่นแทนให้หรือเสนอจะรับปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมปรับแต่งความแตกสลายนั้น

กลับสู่หน้าหลัก https://thinng.com/