consultancy

consultancy ด้วยรูปพรรณของระบบกฎข้อปฏิบัติหมายที่เป็นการเฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศ

consultancy และอำนาจการพินิจพิเคราะห์คดี ของศาลตามอาณาเขตของประเทศ ส่งผลให้สะท้อนถึงลักษณะความเป็นประเทศ (national or local character) ของวิชาชีพด้านกฎเกณฑ์หมาย ซึ่งแต่เดิมบทบาทหลักของนักกฎข้อบังคับหมาย/ทนายความ คือ การเป็นตัวแทน ให้แก่ลูกความในการดำเนินคดีต่อศาล และส่งผลให้ต้องมีกฎระเบียบเรื่องการมีถิ่นที่อยู่ด้านในเขตอำนาจของศาล ของนักกฎเกณฑ์หมาย/ทนายความ เพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกอื่นในสภาวิชาชีพทนายความและศาล สภา วิชาชีพนี้ก็เลยถูกก่อตั้งขึ้นตามศาลด้านในประเทศโดยแต่ละสภาวิชาชีพเป็นภาคีกับศาลด้านในประเทศนั้นๆ โดย เป็นวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับชมแลตามกฎระเบียบหมายข้างในของแต่ละประเทศ และถูกสงวนไว้ให้กับเฉพาะเจาะจง สมาชิกของสภาวิชาชีพนักกฎข้อบังคับหมาย/ทนายความในประเทศนั้นๆ ถึงแม้ในบางประเทศ การให้บริการด้าน ระเบียบหมายมิได้จำกัดจำเพาะเพื่อนักระเบียบหมาย/ทนายความ แต่เปิดให้กับสมาชิกของสภาวิชาชีพสาขาอื่นๆ consultancy  อาทิ นักบัญชี นักการสถาบันการเงิน หรือผู้แทนจัดแจงสินทรัพย์ ด้วย อย่างไรก็ดี ต้นแบบการมอบให้บริการด้าน กฎเกณฑ์หมายได้เริ่มแปรไปเป็นการให้คำปรึกษาเชิงกฎเกณฑ์หมายสำหรับเพื่อการดำเนินธุรกิจของผู้บริโภคมากขึ้นในประเด็นที่ เกี่ยวกับแนวทางการทำธุรกรรม ความเกี่ยวเนื่อง และข้อพิพาทต่างๆ ซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นข้อพิพาทในศาลเท่านั้นโดยทั่วไป ปริมาณนักกฎหมายและบริษัทระเบียบหมายในประเทศต่างๆ จะไม่เหมือนกันตามขนาดของ เศรษฐกิจ ชั้นการพัฒนาประเทศ และส่วนประกอบของวิชาชีพด้านกฎที่ต้องปฏิบัติหมาย โดยวิชาชีพกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายในประเทศ ส่วนมากดำเนิน

consultancy

งานโดยผู้ให้บริการวิชาชีพรายบุคคลหรือโดยบริษัทกฎข้อบังคับหมายขนาดเล็ก ช่วงเวลาที่บริษัทกฎระเบียบหมาย

ขนาดใหญ่ยังอาจจะจำกัดเฉพาะเจาะจงในไม่กี่ประเทศที่ใช้ระบบ Common Law ดังเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และออสเตรเลีย แต่ในระหว่างหลังได้เริ่มต้นมีบริษัทกฎระเบียบหมายขนาดใหญ่กำเนิดขึ้นในประเทศที่ใช้ระบบ Civil Law เพิ่มอีกขึ้น เช่น คนต่างประเทศเศส เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ ข้อขัดข้องสำคัญของบริการด้านกฎหมายมาจากหน้าตาความเป็นประเทศ (national character) ของกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมาย รวมถึงหลักสูตรการเรียนรู้ด้านกฎข้อบังคับหมาย ตลอดจนระบบกฎหมายที่มีความไม่เหมือนกันในแต่ละ ประเทศ ซึ่งถึงแม้กฎข้อปฏิบัติหมายของประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกันจะมีความคล้องจองกัน แต่เงื่อนไข คุณสมบัติวิชาชีพด้านกฎระเบียบหมายก็ยังไม่เหมือนกัน นอกนั้นนี้ เมื่อไตร่ตรองปริมาณและราคาของการค้าบริการ ด้านกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายในรูปแบบต่างๆ พบว่า โดยจำนวนมากอยู่ด้านในเวอร์ชั่นที่ 1 (การเสนอบริการข้ามพรมแดน) และเวอร์ชั่น ที่ 4 (การพำนักชั่วคอย่างกับของบุคคลทั่วไปในฐานะผู้ให้บริการวิชาชีพ หรือบุคลากรของบริษัทกฎหมายที่จัดตั้งในเมืองนอก) แต่มีจำนวนค่อนข้างจะจำกัดสำหรับเพื่อการให้บริการในเวอร์ชั่นที่ 3 (การเข้าไปตั้งขึ้นธุรกิจ) เพราะว่าข้อจำกัดด้านข้อกำหนด รวมถึงต้นทุนและเรื่องที่ไม่คาดฝันสำหรับการดำเนินธุรกิจ นำมาซึ่งการทำให้มีเพียงเฉพาะเจาะจงบริษัท กฎหมายขนาดใหญ่ที่เกิดการลงทุนในต่างประเทศ โดยยิ่งไปกว่านั้นในประเทศ/เมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางทางธุรกิจและ การเงินที่สำคัญของโลก อย่างเช่น บรัสเซลส์ แฟรงเฟิร์ต ฮ่องกง ลอนดอน นิวยอร์ค ปารีส สิงคโปร์ และโตเกียว ซึ่ง มีความรู้สึกที่อยากได้สูงเพื่อบริการด้านกฎระเบียบหมายในสาขากฎข้อบังคับหมายธุรกิจและกฎเกณฑ์หมายระหว่างประเทศ

งานให้คำปรึกษาบริหารและงานด้านกฎข้อบังคับหมาย

– ปฏิบัติงานให้คำแนะนำในงานจัดการจัดการและข้อติดข้องต่างๆ เพื่อให้คล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติหมู่บ้านจัดสรรและกฎที่ต้องปฏิบัติหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
– ตรวจตราให้คำปรึกษา จัดวางหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้ชี้เฉพาะไว้แล้ว และ/หรือ จัดแจงขึ้นใหม่ รวมทั้งให้คำปรึกษาสำหรับในการจัดทำนิติกรรมสัญญาว่าจ้างต่างๆ ด้วยคณะทำงานบุคคลกรที่มีการทำงานที่เคยทำมาและความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปี
– สนับสนุนงานนิติบุคคล เพื่อที่จะให้การควบคุมจัดแจงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หมาย มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อที่จะความสงบสุขสำหรับในการอยู่อาศัย
– ทำงานฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อจะรักษาผลประโยชน์ ตลอดจนต่อสู้คดีในเรื่องที่ถูกฟ้องร้อง

งานด้านอรรถคดี งานด้านการให้คำแนะนำกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมาย อย่างเช่น เป็นกุนซือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ มรดก แรงงาน

เวนคืนทุกชนิด และรับว่าความเป็นทนายเพื่อพูดคุยต่อรอง และแก้ไขข้อพิพาท งานด้านการดำเนินคดี ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินการยื่นฟ้อง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางเชาวน์ปัญญา การวิงวอนรู้สึกตัวฟูกิจการ การดำเนินการคิดทบทวนในศาลลำดับขั้นต้นตลอดจนถึงศาลมีคำพิพากษาหรือคำบัญชา กว้างขวางการยื่ อุทธรณ์และฎีกา และการแก้อุทธรณ์หรือฎีกา งานด้านการบังคับคดี อย่างเช่น การบังคับคดีตามคำพิพากษา เช่น การอายัดทรัพย์ การยึดทรัพย์ วิธีขายทอดตลาด การขอกันส่วน การขอเฉลี่ยหนี้ การร้องขัดทรัพย์ และการขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ การยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ หรือการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

1. เป็นกุนซือด้านกฎเกณฑ์หมายเจาะจงทาง คือ ระเบียบหมายแรงงาน การจัดการทำ/ร่างสัญญาว่าจ้างแรงงาน คำสัญญารับประกันการจัดการงาน คำสัญญาทุน ข้อตกลง ตรวจดูคุ้มครองป้องกันและแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทุกหมวดหมู่ (จำพวก 1 : ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่หลักเกณฑ์หมายบังคับและนายว่าจ้างจัดการทำฝ่ายเดียวครั้งแรก ชนิด 2 : กติกาเกี่ยวกับสภาวะการว่าจ้างที่เกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรองตามระเบียบหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ประเภท 3: กติกาเกี่ยวกับสภาพการว่าจ้างที่ทำเป็นจารีตประเพณีหรือปฏิบัติแตกต่างจากประเภทที่ 1 ยึดเป็นคุณแทน) แนวทางการทำกติกาเกี่ยวกับสภาวะการว่าจ้างกับสหรูปแรงงาน การพูดคุยร่วมกับสหภาพแรงงาน ผู้แทนลูกจ้าง การเป็นผู้แทน/ตัวแทนนายจ้างสำหรับเพื่อการสนทนา ระงับ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองป้องกัน ปรับแก้ปัญหาด้านแรงงานในสถานคลุกเคล้ากันการ การจัดการบริหารสวัสดิการ สภาพการว่าจ้างให้สมควรโดยใช้กฎหมายชี้ขาดร่วมกับวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์และควบคุมธุรกิจพร้อมกันไปด้วย

2. เป็นผู้ชี้แนะด้านกฎหมายธุรกิจ อย่างเช่น การจัดทำคำสัญญาจ้างทำของ คำสัญญาว่าจ้างเหมาบริการแรงงาน ข้อตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยน สัญญาตัวแทน คำสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อตกลงเช่าซื้อ คำสัญญาเช่าทรัพย์ สัญญากู้ยืม พินัยกรรม ข้อตกลงจำนำ ข้อตกลงจำนอง สัญญาฝากทรัพย์ เอกเทศคำสัญญาทุกหมวดหมู่ ฯลฯ

3. เป็นผู้ให้คำแนะนำคดี และรับดำเนินคดีในศาลแรงงานทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งในศาลแรงงาน และถึงศาลฎีกา แผนกคดีแรงงานในรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างไม่เหมือนทนายความทั่วไป อันเป็นสูตรลับ-เฉพาะเจาะจง ดำเนินคดีตาม พรบ คุ้มครองป้องกันแรงงาน มาตรา 11/1 กรณีผู้ประกอบกิจการถูกตีความเป็นนายจ้างราวกับจริงของลูกว่าจ้างรับเหมาค่าตอบแทนที่มีสาเหตุมาจากการ Outsource หรือ ว่าจ้าง Contractor/Sub-contractor การเตรียมการคำฟ้อง คำให้การ บัญชีพยาน ซักซ้อมพยาน การสืบค้นคว่า สืบเสาะ ค้นหาหาเคล็ดลับเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามความถูกต้องแม่นยำ เป็นธรรมและสัมฤทธิ์ผลเต็มที่

งานผู้ให้คำแนะนำกฎข้อบังคับหมาย เป็นผู้ให้คำแนะนำกฎข้อบังคับหมาย ให้คำแนะนำหน่วยงานเอกชน องค์กรของรัฐ ด้านกฎระเบียบหมาย

ให้คำแนะนำเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎที่ต้องปฏิบัติหมาย ร่างพระราชบัญญัติคำบัญชา แบบฟอร์มทางระเบียบหมายต่างๆ ดำเนินงานตามบทบัญญัติแห่งกฎข้อปฏิบัติหมาย และเรื่องสิทธิบทบาทตามกฎระเบียบหมายที่เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติการขององค์กรนั้นๆ ให้คำแนะนำหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนทางด้านกฎเกณฑ์หมายทุกชนิด ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง กฎ กฎ กฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติหรือแบบฟอร์มทางกฎเกณฑ์หมายดังที่หน่วยงานนั้นๆ ร้องขอ ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎที่ต้องปฏิบัติหมายที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติงานของสถานเจือการ ให้ความให้การช่วยเหลือทางกฎข้อปฏิบัติหมายแก่สถานรวมตัวกันการ รับว่าความคดีในระดับศาล

consultancy

ว่าความและดำเนินคดี

– ด้านกฎหมายธุรกิจ ให้คำแนะนำและคำเสนอแนะทางกฎระเบียบหมาย ตรวจพิจารณาวางระบบและร่างข้อตกลง จัดทำแบบฟอร์มทางกฎที่ต้องปฏิบัติหมาย รวมถึงให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่หน่วยงานธุรกิจทุกประเภท
– ด้านอรรถคดี รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่างและให้บริการด้านอรรถคดีทุกหมวดหมู่ทั่วราชอาณาจักร รวมถึงการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล
– การบังคับคดี การติดตามทวงถามสนทนาให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่ต้องดำเนินคดี การเสาะหาตัวของลูกหนี้ การแสวงหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้ หรือจำเลยในคดีอาญา ปฏิบัติงานบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและกฎระเบียบหมาย เช่น การยึดอละอายัดทรัพย์ แนวทางการขายทอดตลาดและรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ ฯลฯ
– ด้านอื่นๆ จดทะเบียนตั้งขึ้นห้างหุ้นส่วน – บริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนสัญลักษณ์สินค้า ขออนุญาตทำร้านขายของอาคาร ฯลฯ

ความต้องการบริการด้านหลักเกณฑ์หมายในไทย มาจากทั้งภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ รวมทั้งพลเมือง

ทั่วไป ซึ่งความต้องการของภาคธุรกิจและองค์กรที่เพิ่มเติมอีกขึ้นในขณะนี้เป็นผลสืบด้วยเหตุว่าการขยายตัวของ
การค้าและการลงทุนช่วงประเทศ นำมาซึ่งการทำให้มีความรู้สึกที่อยากได้ด้านคำปรึกษาจากนักกฎหมายที่มีความชำนาญ ไม่เพียงเฉพาะกฎหมายข้างในประเทศ แต่รวมทั้งกฎข้อบังคับหมายในต่างประเทศ โดยผู้ซื้อบริการจำนวนมากจะเป็น บริษัทข้ามชาติที่ต้องการออกไปลงทุนในประเทศต่างๆ และคัดสรรค์ที่จะพึ่งพาบริการจากวิชาชีพด้านหลักเกณฑ์!หมายซึ่ง มีความรู้จักดีกับแต่ละธุรกิจในประเทศนั้นๆ และนำมาซึ่งการทำให้เกิดการให้บริการครบวงจรสำหรับในการให้คำแนะนำด้าน กฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายในต้นแบบ “One-Stop Services” เพื่อที่จะรองรับการก่อตั้งธุรกิจของต่างประเทศเพิ่มเติมอีกเพิ่มมากขึ้น ณ เวลาเดียวกัน มุมมองที่เกิดขึ้นแบบใหม่ อาทิ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การแปรรูป!รัฐวิสาหกิจ การควบรวมกิจการข้าม พรมแดน ทรัพย์สินทางเชาวน์ เครื่องไม้เครื่องมือด้านการเงินรูปแบบแบบที่ไม่เหมือนเดิม และระเบียบหมายการประลอง ต่างก็มีส่วน ผลักดันใหมีความต้องการบริการด้านกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายที่สลับสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยการแบ่งสันปันส่วนบริการมักถูกรวมไว้กับบริการ วิชาชีพด้านอื่นๆ อาทิ บริการด้านบัญชี นำมาซึ่งการทำให้การสะสมตัวเลขสถิติของการค้าบริการด้านกฎที่ต้องปฏิบัติหมายทำเป็นแล้วได้ยาก ดำเนินงานในกระบวนกลั่นกรองทางศาล การใช้สิทธิทางศาล ไม่ว่าจะอยู่ภายใน!สถานะโจทก์หรือจำเลยทั้งในคดีเเพ่งและอาญา ทำงานยื่นฟ้อง ให้การ คำร้อง คำร้องขอ คำแถลง ทั้งคดีเเพ่งเเละอาญา การประกันตัว ติดตามความคืบหน้าของคดี วิธีการใช้สิทธิ์

ยื่นอุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา หรือขอให้ไตร่ตรองคดีใหม่

ให้คำปรึกษาด้านกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายและภาษี การขออนุญาตการจัดการงานคนต่างชาติ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลปกติ ยื่นคำขอจัดการมรดก ยื่นถกเถียงการตั้งผู้จัดการมรดก ขอออกใบรับรองคดีถึงที่สุด ยื่นคำร้องครอบงำปรปักษ์ ฟ้องขับเคลื่อนไล่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สินเเละบริวารออกไปจากทรัพย์พิพาท ดำเนินงานภายหลังจากศาลมีคำ!พิพากษาในคดีเเพ่ง ยื่นขอออกคำบังคับ ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อที่จะทำงานอายัด ทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างต่อเดือน โบนัส ทำงานสืบทรัพย์ ติดตามค้นหาหาทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตัวอย่างเช่น เงินฝาก ค่าตอบแทนต่อเดือน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่สามารถนำมาขายทอดตลาดเพื่อที่จะให้ผู้ให้กู้ยืมได้รับชำระหนี้ หรือเป็นตัวเเทนลูกหนี้ เข้าเสวนาไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ ในคดีล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือเป็นลูกหนี้ในคดีเเพ่ง จัดทำสัญญาทุกประเภท เพื่อที่จะให้กำเนิด!ประโยชน์ต่อท่านอย่างสูงสุด ได้แก่ จัดทำสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ ข้อตกลงจำหน่าย หรือ คำสัญญากู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ประกันภัย ประนีประนอมยอมความ หุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้น!ส่วนสามัญ คำสัญญาว่าจ้างเเรงงาน ฯลฯ บริการด้านหลักเกณฑ์หมายครอบครัว การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า การหมั้น สินสมรส ทรัพย์สินช่วงสามีภรรยา สิทธิสำหรับเพื่อการใช้อำนาจปกครองบุตร ฯลฯ

 

thinng