โปรตีนทดแทนมื้ออาหาร โปรตีนทดแทนมื้ออาหาร อาหารทดแทน อะไรเป็นของกินทดแทน สามารถอธิบายข้อมูลได้ดังนี้ การเปลี่ยนอาหารตามชื่อ เป็นอาหารที่ใช้แทนมื้ออาหารธรรมดา อาจเป็นของกินที่อ้างสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตว่า โปรตีนทดแทนมื้ออาหาร สามารถตอบแทนอาหารธรรมดา หรือตอบแทนอาหารได้ ของกินตอบแทน ซึ่งเป็นของกินชดเชยควบคุมน้ำหนัก ที่เป็นของกินสูตร สำหรับโรคพิเศษ […]