Tag: อสูรนรกใต้สมุทร

อสูรนรกใต้สมุทร
ดูหนังออนไลน์

อสูรนรกใต้สมุทร

ufabet- August 14, 2021

อสูรนรกใต้สมุทร อสูรนรกใต้สมุทร ภาพยนตร์ไต้หวัน “อสุรีนรกใต้สมุทร” ผู้คนโดนจับบนเรือรวมทั้งถูกโจมตีโดยสัตว์สมุทร 8 ขาขนาดมหึมา ปี 2020 จะทรามไปกว่านี้อีกไหม เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล Ajie (Wang Yangming) และเพื่อนฝูงๆของเขาไปที่ไกด์ของเรือลากขนาดใหญ่ในแนวปะการังในเหตุการณ์ที่ลำบาก ท่ามกลางพายุ อสูรนรกใต้สมุทร แต่ว่าผู้บัญชาการก็ยากและไม่เต็มใจที่จะยอมจำนน พร้อมนั้น เงามืดเศร้าไปๆมาๆในห้วงสมุทรอันห่างไกล รวมทั้งลากทุกคนลงสู่ห้วงมหาสมุทร จากจุดนั้นเป็นต้นมา ผู้รอดตาย Ajie ซึ่งแบกรับความทุกข์ทรมานสาเหตุจากการตายของเพื่อนร่วมงาน กลายเป็นคนมึนหัวและไม่มั่นคงยาวนานหลายปีหลังจากเรื่องจริง ... Read More