Tag: อาหารเสริมผู้สูงวัย

ธุรกิจอาหารเสริมผู้สูงอายุ
UFABET

ธุรกิจอาหารเสริมผู้สูงอายุ

ufabet- January 14, 2022

ธุรกิจอาหารเสริมผู้สูงอายุ ห้แนวโน้มความต้องการบริโภคอาหารเสริม ธุรกิจอาหารเสริมผู้สูงอายุ สินค้าของหมู่ผู้สูงอายุ จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติชี้เฉพาะว่าในปี 2030 ไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ถึง 20% ของจำนวนประชาชนไทยทั้งสิ้น ซึ่งส่วนประกอบประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปดังที่กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการบริโภคอาหารเสริมปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการก็เลยจำเป็นต้องทำความเข้าใจหาเนื้อหาเกี่ยวกับหมู่จุดมุ่งหมายพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าที่บำรุงส่วนที่ใช้ในการประมวลผล รวมถึงอาหารเสริมที่ช่วยลดเหตุบังเอิญสำหรับในการเกิดโรคต่างๆ         ที่ส่วนใหญ่กำเนิดกับหมู่ผู้สูงอายุ ดังเช่นว่า โรคหัวใจและความดัน ธุรกิจอาหารเสริม ... Read More