Tag: เทคโนโลยี นาโน

เทคโนโลยี นาโน คืออะไร??
UFABET

เทคโนโลยี นาโน คืออะไร??

ufabet- March 16, 2020

เทคโนโลยี นาโน   เทคโนโลยี นาโน - “นาโนเทคโนโลยี” หมายถึง เทคโนโลยีประยุกต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุ หรืออุปกรณ์ในระดับของอะตอม โมเลกุลหรือชิ้นส่วน ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ในระดับนาโนเมตร (ประมาณ 1 - 100 นาโนเมตร) ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ มีหน้าที่ใหม่ๆ ... Read More