บริการรับจำนอง

บริการรับจำนอง มีอะไรบ้าง

บริการรับจำนอง

บริการรับจำนอง จำนองก็เป็นหลักประกันหนี้อีกประการหนึ่ง จำนำคือ การใครสักคนเรียกว่า ผู้จำนองเอาอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นต้นว่า ที่ดิน อาคารบ้านเรือน ฯลฯ ไปยี่ห้อไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนำ หรือนัยหนึ่งผู้จำนองเอาสินทรัพย์ไปทำหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินที่จำนำให้เจ้าหนี้ ผู้จำนองบางทีอาจเป็นตัวลูกหนี้เอง หรือจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ ดังเช่น นายดำ

กู้หนี้ยืมสินนายแดง 100,000 บาท เอาที่ดินของตนจำนำหรือนายเหลืองซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเอาที่ดินจำนอง ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเป็นประกันหนี้นายดำ ก็ทำได้อย่างเดียวกัน เมื่อจำนำแล้วถ้าหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็มีอำนาจยึดทรัพย์สินที่จำนำออกขายขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้ได้ และก็มีสิทธิพิเศษได้รับจ่ายและชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ปกติทั่วๆไป กู้ยืมแล้วมอบโฉนด หรือ น.ส. 3 ให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ไม่ใช่จำนำ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิพิเศษเป็นเพียงแต่เจ้าหนี้ธรรมดา

แม้กระนั้นมีสิทธิยึดโฉนดหรือ นางสาว 3 ไว้ตามข้อตกลงจนกระทั่งลูกหนี้จะใช้หนี้ใช้สิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวถ้าเกิดจะทำจำนำก็ต้องลงบัญชีให้ถูกต้อง เงินที่จำนำ :ทรัพย์สินที่จำนำได้ เป็นอสังหาริมทรัพย์ อันหมายความว่า สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเขยื้อนได้ เช่น ที่ดิน บ้านเมือง เรือกสวนไร่ ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นสังหาริมทรัพย์ เป็นสมบัติพัสถานที่เขยื้อนได้บางสิ่ง ตัวอย่างเช่น เรือกำปั่น เรือกลไฟ แพ ที่อยู่ที่อาศัย แล้วก็สัตว์พาหนะ ถ้าเกิดได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ก็อาจนำจำนำได้ดุจกัน

เมื่อเจ้าของสมบัติพัสถานนำไปจำนองไม่จำเป็นที่จะต้องส่งทรัพย์สินที่จำนองให้แก่เจ้าหนี้เจ้าของยังครองใช้ประโยชน์ เป็นต้นว่า อยู่อาศัยในบ้าน หรือทำสวนทำไร่หาผลประโยชน์ได้ถัดไป นอกจากนั้นบางทีอาจจะโอนขายหรือนำไปจำนำเป็นประกันหนี้สินรายอื่นถัดไป ก็ย่อมทำได้ ส่วนเจ้าหนี้นั้น การที่ลูกหนี้นำทรัพย์สินไปขึ้นทะเบียนจำนองก็ถือได้ว่าเป็นประกันหนี้สินได้อย่างถาวรไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาทรัพย์นั้นมาครองเอง ผู้จำนองต้องระมัดระวัง :ผู้มีสิทธิจำนำได้

คือเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์ในเงินทอง ถ้าผู้ครอบครองจำนำสินทรัพย์ด้วยตัวเอง ก็ไม่มีปัญหาแม้กระนั้นถ้ามอบให้บุคคลอื่นไปกระทำจำนำแทน บางครั้งก็อาจกำเนิดปัญหาได้ ข้อควรระมัดระวัง คือ ควรจะเขียนใบมอบฉันทะหรือใบมอบอำนาจให้แจ่มกระจ่างว่า ให้ทำการจำนอง ไม่ควรเซ็นแม้กระนั้นชื่อแล้วปล่อยค้างไว้

อันบุคคลอื่นนั้นบางทีอาจกรอกใจความเอาเองแล้วค่อยนำไปทำประการอื่นอันไม่ตรงตามความประสงค์ของพวกเรา ตัวอย่างเช่น อาจเพิ่มเติมอีกใจความว่าให้อำนาจให้โอนขาย แล้วขายเอาเงินใช้ประโยชน์ส่วนตัวเสีย เป็นต้น เราคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ ผู้มอบอำนาจบางทีอาจจะจะต้องถูกผูกพันตามสัญญาซื้อขายนั้น ด้วยเหตุว่าประมาทประมาทอยู่ด้วย

ผู้รับจำนองต้องระมัดระวัง

:ผู้รับจำนองเงินก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกัน ควรติดต่อกับเจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้าของที่ดินโดยตรง และควรตรวจตราที่ดินสินทรัพย์ที่จำนองว่ามีอยู่จริงตรงกับโฉนด เคยปรากฏว่ามีหัวหน้าโฉนดที่ดินไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย แม้กระนั้นที่ดินตามโฉนดนั้นกลับเป็นถนนเหลือจากการจัดสรร หรือที่ดินตามโฉนดนั้นพังทลายลงน้ำไปหมดแล้ว

โดยเหตุนั้นผู้รับจำนองจึงไม่สมควรรับจำนอง หรือติดต่อทำความตกลงกับคนอื่นหรือผู้ที่อ้างว่าเป็นตัวแทน เนื่องจากถ้าหากปรากฏในภายหลัง ว่าบุคคลนั้นทำใบมอบฉันทะหรือใบมอบอำนาจเลียนแบบขึ้นแล้วนำที่ดินอื่นมาจำนำ ถึงแม้พวกเราผู้รับจำนองจะมีความสุจริตเช่นไรเจ้าของอันโดยความเป็นจริงก็มีสิทธิติดตามเอาคืนที่ดินของเขาได้โดยไม่ต้องไถ่ถอน

คนรับโอนและผู้รับจำนำซ้อนก็ต้องระวัง :สมบัติพัสถานที่จำนำนั้นผู้ครอบครองจะนำไปจำนองซ้ำ หรือโอนขายต่อไปก็ย่อมทำได้ ผู้รับจำนองคนหลังต้องพินิจพิเคราะห์ว่าทรัพย์สินนั้นเมื่อขายทอดตลาดจะมีเงินเหลือเพียงพอชำระหนี้ของตนเองหรือเปล่า เพราะเจ้าหนี้คนแรกมีสิทธิได้รับการจ่ายและชำระหนี้ก่อน

คนหลังมีสิทธิแต่เพียงได้ใช้หนี้ใช้สินเฉพาะส่วนที่เหลือผู้รับโอนหรือผู้บริโภคสินทรัพย์ที่จำนองก็ต้องระมัดระวังสิ่งเดียวกัน เพราะว่ารับโอนทรัพย์โดยมีภาระจำนองก็จำต้องไถ่คืนจำนองโดยชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ มิฉะนั้น เจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะบังคับจำนำยึดทรัพย์สินเอาที่ดินออกขายขายทอดตลาด ซึ่งหากผู้รับโอนสู้ราคาไม่ได้ ทรัพย์สินหลุดมือไปเป็นของผู้อื่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ซื้อมาก็เสียมือไม่

การเลือกทรัพย์สินเพื่อรับจำนำ-ขายฝาก สำหรับนักลงทุน/นักลงทุน มือใหม่ บริการรับจำนอง

บทความอสังหาริมทรัพย์ |การเลือกรับทรัพย์สินสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มาก สินทรัพย์ที่เทียบราคาง่าย สภาพคล่องสูง คือ ห้องชุด รองลงมาจะเป็น บ้านหรือทาวน์เฮาส์ที่เป็นหมู่บ้านที่มีแบรนด์ และก็สมบัติพัสถานที่นักลงทุนมือใหม่จำเป็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนข้อมูลด้วยตัวเองและหาประเมินวงเงินให้ได้ด้วยตัวเองเป็นที่ดินเปล่าธุรกรรมจำนองจำนำบ้าน / จำนองคอนโด – ให้วงเงินอยู่ที่ไม่เกิน 40% ของราคาค้าขายเสน่ห์ของธุรกรรมจำนองคือ

เราสามารถบังคับให้ลูกค้าจ่ายดอกทุกเดือน และก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่ชำระเงินตามที่ได้กำหนด สามารถบังคับจำนำได้ แต่โดยธรรมดากระจ่างลูกค้าให้แปลงสัญญาเป็นขายฝาก / ให้ลูกค้าไปพบผู้ลงทุนใหม่ ซึ่งวงเงินที่ลูกค้าได้จากพวกเราไปยังสามารถเปลี่ยนมือเป็นขายฝากได้ข้อเสียของธุรกรรมจำนำบ้าน / จำนำคอนโด

คือ ในบางครั้งการบังคับจำนองในพื้นฐานระหว่างผู้จำนองแล้วก็ผู้รับจำนองไม่เป็นไปทางเดียวกัน อาจจำต้องฟ้องศาลกับศาล ถ่วงเวลา รวมทั้งสมบัติพัสถานที่มีปัญหาสำหรับเพื่อการบังคับจำนองเยอะที่สุดเป็นที่ดินการจัดการปัญหา – นักลงทุนจะต้องแจกแจงกับลูกค้าให้รู้เรื่องตั้งแต่ทีแรก ถึงเจตนาการรับทรัพย์ว่า พวกเราอยากดอกเบี้ย ซักถามลูกค้าถึงความสามารถสำหรับในการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เพื่อท้ายที่สุดจะมีประโยชน์แก่ลูกค้า ไม่ต้องไปฟ้องคดีกันในศาล

และก็ในคำสัญญาบางทีอาจระบุว่า ถ้าการฟ้องร้อง ให้ผู้จำนองเป็นผู้ออกค่าครองชีพสำหรับในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันปัญหาได้ธุรกรรมขายฝากเป็นธุรกรรมที่นักลงทุนใหม่ๆมีความสนใจ โดยความพึงพอใจแรกมักเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการได้ยินผลตอบแทนสำหรับในการลงทุนสำหรับวงเงินการรับขายฝากของ

จะขึ้นอยู่กับ ภาวะทรัพย์สินรวมทั้งทำเลเป็นหลักขายฝากบ้าน – ปัจจุบันให้วงเงินไม่เกิน 50% ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยน แล้วก็รับเฉพาะบ้านที่มีแบรนด์เพียงแค่นั้นขายฝากคอนโด – เป็นสมบัติพัสถานที่นักลงทุนคนใหม่ชอบ เพราะเหตุว่ามองว่า ลงทุนในวงเงินที่ต่ำกว่าราคาจำหน่าย 40-50% และก็เห็นผลตอบแทนสูง เดี๋ยวนี้ให้วงเงิน 40-60%

โดยย้ำทำเลแนวรถไฟฟ้าในตัวเมือง หรือส่วนต่อขยายที่มีอนาคตข้อควรจะทราบลูกค้าที่เป็นเจ้าของคอนโดส่วนมากอยากได้ทำจำนำมากยิ่งกว่าขายฝาก เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการโอนสูงและก็จะต้องเสียภาษีอากรธุรกิจเฉพาะกรณีครองไม่เกิน 5 ปีวิธีการทำขายฝากคอนโด ต้องใช้ใบปราศจากหนี้ เหมือนการค้าขายคอนโดในเขต CBD เป็นคอนโดที่มีความเสี่ยงต่ำยิ่งกว่าคอนโดระดับล่าง

ขายฝากที่ดิน

คือขายฝากที่ดินเป็นวิธีการทำนิติกรรมการซื้อขายอสังหาฯ ต้นแบบหนึ่ง ซึ่งเจ้าของจะตกเป็นของคนรับฝากซื้อในทันที แต่ว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้คนที่ขายฝากนั้น สามารถนำเงินมาไถ่คืนเงินของตัวเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดอกเบี้ยขายฝากที่ดินทางผู้ที่เป็นฝ่ายตั้งรับซื้อฝากก็จะได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยแนวทางการขายฝากที่ดิน

ดอกสูงสุดที่ 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน ทั้งได้รับเงินจากการขายฝากคืน เมื่อมีการไถ่ถอนอีกด้วย ทว่าภายใต้คำสัญญาวิธีขายฝากที่ดินตามกฎหมาย จะมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ถ้าคนขายฝากที่ดินไม่มาไถ่ถอนคืน เงินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นจะตกเป็นของผู้รับฝากซื้อไปเลยความไม่เหมือนระหว่างขายฝากที่ดิน และ จำนำที่ดินหลายๆท่านอาจสงสัยว่า

การขายฝากรวมทั้งการจำนำที่ดินมีความแตกต่างกันเช่นไร เราสามารถจับใจความต่างกันระหว่างนิติกรรม 2 อย่าง ดังต่อไปนี้ลักษณะสัญญาขายฝากที่ดิน : คนขายฝากจำต้องโอนเงินไปอยู่ในมือของผู้รับซื้อฝากการจำนองที่ดิน : ผู้จำนองไม่ต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือผู้รับกรณีเกิดการทำผิดคำสัญญาขายฝากที่ดิน : โดยชอบด้วยกฎหมายการขายฝากที่ดินหากไม่มีการไถ่ถอนตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงขายฝากที่ดิน สามารถเลื่อนเวลากี่ครั้งก็ได้

แต่ว่ารวมแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และหากไม่มีการไถ่ถอนอีก เงินจะตกเป็นของผู้รับฝากซื้อทั้งสิ้นในทันทีตามข้อตกลง การจำนำ : ถ้าหากครบคำสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกยืดเวลาได้ไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนำจะเลือกฟ้องร้องเพื่อบังคับคดีให้กรมบังคับคดีประมูลขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาจ่ายและชำระหนี้ ซึ่งระหว่างการฟ้องจะไม่อาจจะนำเงินทองนั้นไปขายเองได้ค่าลงบัญชีขายฝากที่ดิน : มีค่าขนบธรรมเนียมประเพณีขายฝากที่ดิน 2% จากราคาประเมินที่ดิน 2564

แล้วก็ต้องชำระภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย และค่าอากรแสตมป์ที่กรมที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายกำหนด การจำนำ : มีค่าจารีตอัตรา 1% จากวงเงินที่นำมากระทำจำนอง แม้กระนั้นไม่เกิน 200,000 บาทวงเงินสำหรับในการอนุมัติขายฝากที่ดิน : ข้อตกลงขายฝากที่ดินได้วงเงินประมาณ 40-70% ของราคาประเมินการจำนำ : โดยส่วนมากจะได้วงเงินที่น้อยกว่า 50% ของราคาประเมินสรุป – ขายฝากที่ดินไหนดียุคนี้การขายฝากโฉนดที่ดินถือเป็นช่องทางสำหรับเพื่อการหาแหล่งเงินทุน

ซึ่งผู้คนจำนวนมากเลือกที่จะขายฝากที่ดินกับธนาคาร ซึ่งข้อบังคับแล้วไม่สามารถที่จะขายฝากกับธนาคารได้ ถ้าเกิดจำต้องขายฝากกับแหล่งเงินทุนท้องถิ่นก็สามารถทำเป็นง่าย และไม่จะต้องยุ่งยาก แต่การขายฝากผู้ครอบครองหลักทรัพย์ค่อนข้างจะเสียเปรียบอย่างมาก

จากหลายปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์เรื่องการลดค่าธรรมเนียมโอนรวมทั้งจดจำนอง จากความเห็นครม.ช่วงวันที่ 26 ม.ค. 64 วันนี้เราหาคำตอบมาให้แล้วจ้ะ,จัดการกันชัดๆไปเลยอะไรได้อะไรมิได้!!ลดให้เฉพาะในกรณีที่ซื้อจากผู้จัดสรรที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการจัดสรรที่ดินหรือจากผู้ประกอบธุรกิจที่ขอขึ้นทะเบียนห้องชุด หรือจากการจัดสรรที่ดินโดยทางด้านราชการหรือองค์การของรัฐบาลผู้บริโภคต้องเป็นบุคคลปกติ ชนชาติไทย เท่านั้นเป็นการโอน(ค้าขาย)สิ่งเดียว

หรือการโอน(ค้าขาย)แล้วจำนองในคราวเดียวกันการเขียนทะเบียนประเภทขายฝาก, ขายทอดตลาด,ขายตามคำสั่งศาล,โอนใช้หนี้ใช้สิน,โอนจ่ายหนี้จำนองหรือกรรมสิทธิ์รวมมีค่าตอบแทน รับให้หรือรับมรดกแล้วนำมาจำนำ,ไม่ได้รับลดค่าธรรรมเนียมได้ลดเฉพาะกรณีที่พักอาศัยใหม่แค่นั้น อย่างเช่น ที่ดินพร้อมอาคารชนิดบ้านเดี่ยว

บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารการค้าขายรวมทั้งคอนโด (ที่ดินจัดแบ่งเปล่าไม่ได้)ราคาจำหน่ายแล้วก็วงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่อย (กรณีจำหน่ายและจำนองเกินกว่า 3 ล้านบาทต่อหน่วยจำเป็นต้องเสียค่าบริการตามธรรมดาทั้งหมดทั้งปวง)ค่าธรรมเนียมการโอนลดจากปริมาณร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือปริมาณร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินเงินทุนค่าธรรมเนียมการจำนำได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 ของวงเงินจำนำการเก็บภาษีอากร หักในที่จ่าย เรียกเก็บภาษีอากรตามธรรมดาการบังคับใช้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ลักษณะ ๑๓จำนองหมวด ๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

มาตรา ๗๔๗ อันว่าจำนองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนำส่งมอบ สังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการจ่ายและชำระหนี้มาตรา ๗๔๘ การจำนองนั้นย่อมเป็นประกันเพื่อการจ่ายและชำระหนี้กับทั้งยังค่าอุปกรณ์ ต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ดอก

(๒) ค่าสินไหมทดแทนสำหรับเพื่อการไม่ชำระหนี้

(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมสำหรับในการบังคับจำนำ

(๔) ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งจำนำ

(๕) ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสื่อมโทรมอันเกิดแต่ความชำรุดขาดตกบกพร่องที่ เงินทองจำนองซึ่งมองไม่เห็นปรากฏชัดเจนมาตรา ๗๔๙ คู่สัญญาจำนองจะตกลงกันให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาเงิน จำนำไว้ก็ได้มาตรา ๗๕๐ ถ้าเกิดสินทรัพย์ที่จำนำเป็นสิทธิซึ่งมีตราสาร รวมทั้งไม่ได้ส่งตราสารนั้น ให้แก่ผู้รับจำนำ

อีกทั้งไม่ได้บอกเล่าเป็นหนังสือแจ้งการจำนำแก่ลูกหนี้ที่สิทธินั้นด้วยไซร้ ท่านว่า การจำนองย่อมเป็นโมฆะมาตรา ๗๕๑ ถ้าจำนองตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่ง ท่านห้ามไม่ให้เอาขึ้น ที่ดินสุขุมวิท เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก นอกจากจะได้สลักหลังไว้ที่ตราสารให้ปรากฏการจำนำแบบนั้น อนึ่งในการนี้ไม่มีความจำเป็นต้องบอกแก่ลูกหนี้แห่งตราสารมาตรา ๗๕๒ หากจำนำตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนามและจะโอนกันด้วย สลักหลังไม่ได้ ท่านว่าต้องจดข้อความแสดงการจำนำไว้ให้ปรากฏในตราสารนั้นเอง แล้วก็ท่าน ห้ามมิให้เอาขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้ที่ตราสารหรือบุคคลภายนอก ยกเว้นจะได้แจ้งการ

จำนองนั้นให้รู้ถึงลูกหนี้ที่ตราสารมาตรา ๗๕๓ ถ้าหากจำนองเอกสารถือหุ้น หรือใบถือหุ้นกู้ชนิดบอกชื่อ ท่านห้ามไม่ให้ยกขึ้นเป็น ข้อต่อสู้บริษัทหรือบุคคลภายนอก นอกจากจะได้จดสมัครสมาชิกการจำนองนั้นไว้ภายในสมุดของบริษัท ตามบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ ๒๒ เกี่ยวกับการโอนหุ้นหรือหุ้นกู้มาตรา ๗๕๔ ถ้าเกิดสิทธิซึ่งจำนำนั้นถึงกำหนดชำระก่อนหนี้ซึ่งรับรองไว้นั้นไซร้ ท่านว่าลูกหนี้ที่สิทธิจำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสิทธิให้แก่ผู้รับจำนำ

รวมทั้งสินทรัพย์นั้น ก็กลายเป็นของจำนองแทนสิทธิซึ่งจำนอง ถ้าสิทธิซึ่งจำนองนั้นเป็นมูลหนี้ซึ่งต้องชำระเป็นเงิน แล้วก็ถึงกำหนดจ่ายก่อนหนี้ ซึ่งประกันไว้นั้นไสร้ ท่านว่าจำเป็นต้องใช้เงินให้แก่ผู้รับจำนำและผู้จำนำด้วยกัน ถ้าเกิดและเขาทั้งคู่นั้น ไม่ไม่แก่งแย่งกันตกลงกันได้ ท่านว่าแต่ว่าละคนถูกใจที่จะเรียกให้จ่ายเงินจำนวนนั้นไว้ในที่ทำการ ฝากทรัพย์ได้เพื่อประโยชน์อันด้วยกันมาตรา ๗๕๕ ถ้าเกิดจำนองสิทธิ ท่านห้ามไม่ให้ทำสิทธินั้นให้สิ้นไปหรือปรับปรุงแก้ไขสิทธินั้น

ให้เสียหายแก่ผู้รับจำนำโดยผู้รับจำนองมิได้ยินยอมด้วยมาตรา ๗๕๖ การที่จะตกลงกันไว้เสียแต่ก่อนเวลาหนี้สินถึงเวลาชำระเป็นใจความ อย่างใดอย่างหนึ่งว่า ถ้าหากไม่จ่ายหนี้ ให้ผู้รับจำนองเข้ามาเป็นเจ้าของทรัพย์สินจำนอง หรือให้จัดการ แก่ทรัพย์สินนั้นเป็นประการอื่นนอกเหนือจากตามบทบัญญัติทั้งหลายกล่าวถึงการบังคับจำนำนั้นไสร้ กติกาแบบนั้นท่านว่าไม่สมบูรณ์มาตรา ๗๕๗ บทบัญญัติทั้งหลายแหล่ในลักษณะ ๑๓ นี้ ท่านให้ใช้บังคับแก่คำสัญญา จำนองที่ทำกับผู้ตั้งโรงจำนำโดยอนุญาตรัฐบาลแต่เพียงที่ไม่ขัดกับกฎหมาย หรือระเบียบ ว่าด้วยโรงรับจำนำ

กลับสู่หน้าหลัก