ล้อหินเจียร

ล้อหินเจียร ล้อหินเจียระไน ( Grinding Wheels ) มีอยู่ 2 จำพวกเป็นล้อหินหยาบคายและก็ล้อหินละเอียด ล้อหินหยาบจะอยู่ทางด้านขวามือ ล้อหิละเอียดอยู่ ด้านซ้ายมือซึ่งล้อหินเจียระไนมี เม็ดหิน รูพรุน ตัวผสาน ปลอกรองรับเพลา ในการเลือกใช้ล้อหินเจีระไนจำพวกต้องเลือก ล้อหินเจียระไนให้ตรงกับจำพวกของมีดตัดที่จะเอามาลับ

ล้อหินเจียร  เนื่องจากว่าสิ่งของทำมีดตัดมีหลายอย่าง เป็นต้นว่า มีดกลึงเหล็กรอบสูง มีดกลึงคาร์ไบด์ หรือมีด เล็บการเลือกล้อหินเจียระไนลับคมตัดจำเป็นต้องนึกถึงขนาดของล้อหินเจียระไน ระบุให้ใช้กับล้อรับประทานขนาดเท่าใดดังเช่นขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางโตนอกของล้อหินเจียระไนความหนาของล้อหินเจียระไนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูในของล้อหินเจียระไน เป็นต้นชนิดของเครื่องเจียระไนและก็การทำงาน เครื่องเจื่ยระไนลับคมตัดโดยทั่วๆไป แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
1. เครื่องเจียระไนจัดโต๊ะ (Bench Grinder)
2. เครื่องเจียระไนตั้งพื้น (Floor Grinder)
3. เครื่องเจียระไนราบ (Surface Grinder)
4. เครื่องเจียระไนทรงกระบอก (Cylindrical Grinder)
5. เครื่องเจียระไนลับมีดตัดรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ (Cutter And Tool Grinder)การกระทำงานเจียระไนโดยปกติ การเจียระไนเพชรแบบ บริมัน (Brilliant Cut) นับว่าเป็นที่นิยม แล้วก็เป็นรูปแบบสากลในตลาดการขายของ อัญมณี ส่วนหนึ่งส่วนใดเหตุเพราะเป็นการเจียระไนที่สูญเสียเนื้อเพชรต่ำที่สุด และก็ทำให้เพชรมีไฟสวยที่สุดแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ
1. เครื่องเจียระไนแบบจัดโต๊ะ (Bench Grinding) เครื่องเจียระไนจำพวกนี้จะยึดติดอยู่กับโต๊ะเพื่อเพิ่มความสูงแล้วก็สะดวก
2. เครื่องเจียระไนแบบวางกับพื้น (Floor Grinding) เป็นเครื่องเจียระไนลับคมตัดที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบตั้งโต๊ะ มีส่วนที่เป็นฐานเครื่อง เพื่อใช้ยึดติดกับพื้นทำให้เครื่องเจียระไนมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ
2.1 มอเตอร์ (Motor) เป็นสาระสำคัญของเครื่องเจียระไนลับคมตัด ทำหน้าที่ส่งกำลังให้ล้อหินเจียระไนหมุน เครื่องเจียระไนลับคมตัดมีมอเตอร์เป็นทรงกระบอก โดยปลายแกนเพลาทั้งสองข้างใช้จับยึดล้อหินเจียระไน มอเตอร์โดยมากจะใช้แรงดันกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ หรือ 380 โวลต์
2.2 ล้อหินเจียระไน (Grinding Wheel) จะมีอยู่ 2 ลักษณะเป็นล้อหินเจียระไนจำพวกหยาบคายและก็ล้อหินเจียระไนชนิดละเอียด จะยึดติดอยู่อย่างละข้างของแกนมอเตอร์โดยจะมีล้อหินเจียระไน  จำพวกหยาบเพื่อเจียระไนหยาบคายช่วยให้เจียระไนได้เร็วขึ้น รวมทั้งอีกข้างหนึ่งจะใช้จับยึดล้อหินเจียระไนประเภทละเอียดเพื่อใช้เจียระไนผิวเรียบเพื่อเป็นการเจียระไนขั้นตอนสุดท้าย สำหรับการเลือกใช้ล้อหินเจียระไนจำเป็นจะต้องเลือกล้อหินเจียระไนให้ตรงกับจำพวกสิ่งของของมีดตัดที่จะเอามาลับเนื่องจากอุปกรณ์ทำมีดตัดมีหลายประเภท อาทิเช่น มีดกลึงเหล็กรอบสูง (High Speed Steel) มีดกลึงคาร์ไบด์หรือมีดเล็บ (Carbide Tool)
-จัดเตรียมเพชรดิบ ทรง Octahedron (เป็นรูปทรงที่พบปกติอยู่แล้ว) ที่คัดแยกขนาด ,น้ำหนัก (กะรัต) ,สี รวมทั้ง คุณภาพเรียบร้อยแล้ว
-ตัดเพชรออกเป็น 2 ส่วน ถึงแม้เพชรจะเป็นวัตถุที่แข็งที่สุด (แข็ง 10 ตามโมห์สเกล) แต่ว่าพวกเราก็สามารถใช้ เพชรตัดเพชร ในแนวทางที่ส่วนประกอบข้างในของเพชรอ่อนที่สุดได้ พวกเราจะตัดให้ได้เพชรออกมาสองชิ้น ที่มีขนาดไม่เหมือนกัน อุปกรณ์ และ เครื่องมือในการตัดเพชร คือ ใบเลื่อย(อย่างบาง), ผงเพชร และก็ น้ำมันอินสีด การทำงานคือ ใส่ผงเพชรไปที่ใบเลื่อยแล้วตามด้วย น้ำมันอินสีดอีกชั้น เมื่อ ใบเลื่อยดำเนินการ หมุนตัดเข้าไปในเนื้อเพชร ผงเพชรจากการที่เพชรถูกตัดจะไปติดอยู่ที่น้ำมันอินสีด ทำให้ปริมาณผงเพชรเดิมมีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเช่นนี้ไปจนกระทั่ง เพชรถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน
-เกลา หรือ ขึ้นทรงให้ได้เพชร(ดังภาพ) โดยใช้เครื่องกลึง หรือ ขึ้นรูปร่างคร่าวๆตามการออกแบบที่วางไว้ การเกลาเป็นการตัดส่วนที่แหลมออกไป ให้ได้เพชรที่มีความกลมมนตามแบบที่สุด

ล้อหินเจียระไน ( Grinding Wheels ) มีอยู่ 2 ชนิดเป็นล้อหินหยาบคายและล้อละเอียด ล้อหินหยาบจะอยู่ด้านขวามือ ล้อหินละเอียดอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งล้อหินเจียระไน มี เม็ดหิน รูพรุน ตัวผสาน ปลอกรองรับเพลา สำหรับเพื่อการเลือกใช้ล้อหินเจียระไนประเภทจำเป็นต้องเลือกล้อหินเจียระไนให้ตรงกับประเภทของมีดตัดที่จะเอามาลับ ด้วยเหตุว่าอุปกรณ์ทำมีดตัดมีหลายชนิด ดังเช่น  มีดกลึงเหล็กรอบสูง มีดกลึงคาร์ไบด์ หรือมีดเล็บการเลือกล้อหินเจียระไนลับคมตัดต้องคิดถึงขนาดของล้อหินเจียระไนกำหนดให้ใช้กับล้อหินขนาดเท่าใดอย่างเช่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตนอกของล้อหินเจียระไนความดกของล้อหินเจียระไนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูในของล้อหินเจียระไน ฯลฯความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับมือ
-อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติการ ขณะใช้เครื่องเจียระไนลับมือเสมอๆคือ ผงเศษเหล็ก หรือผงเศษหินกระเด็นเข้าตา นิ้วมือถูกล้อหินเจียระไนตัดขาด ล้อหินแตกกระเด็นมาถูกผู้ใช้ แล้วก็  ไฟฟ้าดูด ความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องเจียระไนลับมือ มีดังนี้
1. ตรวจสภาพเครื่องเจียระไนก่อนใช้งาน
2. ห้ามใช้เครื่องเจียระไนก่อนใช้งาน
3. การแต่งกายจะต้องรัดกุมขณะใช้เครื่องเจียระไนลับมือ
4. ต้องสวมแว่นตานิรภัย กันเศษเหล็กเข้าตา
5. การเจียระไนชิ้นงาน ควรจะยืนอยู่ในท่าที่พร้อมปฏิบัติงาน
6. การลับงาน กับล้อหินเจียระไนจะต้องจับผลงานให้แน่น
7. การเจียระไนที่มีชิ้นงานขนาดเล็กให้จับงานด้วยคีม
8. ขณะเจียระไนงาน ควรจุ่มน้ำหล่อเย็นเป็นประจำเพื่อลดความร้อน
9. การเจียระไนลับคมตัดชิ้นงาน ห้ามใส่ถุงมือ เพราะเหตุว่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อนิ้วมือของผู้ใช้ได้ง่าย
10. การเจียระไนลับคมตัด ห้ามใช้ผ้ารองรับชิ้นงาน
11. การลับคมตัดชิ้นงานห้ามใช้หินข้างๆลับ เพราะว่าอาจทำให้หินแตกได้
12. ไม่ควรก้มหน้าใกล้กับล้อหินเจียระไนเกินความจำเป็น
13. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำหรับเพื่อการใช้งานเครื่องเจียระไนลับคมตัด จำต้องควรระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อยู่เป็นประจำการเจียระไนลับคมตัดด้วยมือเครื่องจักร อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานลับคมตัดเครื่องเจียระไนลับคมตัดสำหรับเพื่อการดำเนินการ ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือมายากลจำพวกต่างๆนั้น จำต้องใช้อุปกรณ์สำหรับตัดหลายชนิด ดังเช่น ดอกสว่าน ดอกกัด มีดกลึง  ชุดดอกเจียร มีดไส อื่นๆอีกมากมาย เมื่อใช้งานคมตัดไปได้ระยะหนึ่ง คมตัดของเครื่องมือพวกนั้น จะเกิดการผุกร่อน บิ่น แตก หรือหักได้ จึงจำต้องลับคมตัดขึ้นมาใหม่ โดยกระทำการลับคมตัดด้วยเครื่องเจียระไนลับคมตัด ลับคมตัดต่างๆได้หลายชนิดและก็ลับคมมีดทั่วไป ใช้เจียระไนในส่วนที่ไม่ได้อยากออก เครื่องเจียระไนบางเครื่องบางทีอาจดัดแปลงแก้ไข เป็นเครื่องขัดผิวโลหะได้การบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด
1. ตรวจดูความเรียบร้อย พร้อมที่จะใช้งานเสมอ
2. ตรวจดูล้อหินเจียระไน รวมทั้งแก้ไขกรณีไม่คม
3. ตรวจทานระยะห่างแต่งรองรับงานเป็นประจา
4. ตรวจตรามอเตอร์
5. ควรจะปิดสวิตช์ รวมทั้งทาความสะอาดข้างหลังเลิกใช้เครื่องเจียระไนเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เครื่องมือที่ใช้เพื่อสำหรับในการเจียระไนลับคมตัด
1. ใบวัดมุม เป็นเครื่องไม้เครื่องมือใช้สาหรับวัดมุมเครื่องมือตัด ตัวอย่างเช่น มีดกลึง มีดไส ใบวัดมุมสามารถวัดมุมได้ตั้งแต่ 0-180 องศา
2. เกจวัดมุมเกลียวสามเหลี่ยม ใช้สาหรับวัดมุมมีดกลึงเกลียวสามเหลี่ยมรวมทั้งใช้ตั้งมีดกลึงเกลียวสามเหลี่ยม
3. เกจเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู
4. เกจวัดมุมดอกสว่าน

 

ล้อหินเจียร

ล้อหินเจียระไน ( Grinding Wheels ) มีอยู่ 2 ประเภท คือ ล้อหินหยาบคายแล้วก็ล้อละเอียด ล้อหินหยาบจะอยู่ทางด้านขวามือ ล้อหินละเอียดอยู่ทางซ้ายมือซึ่งล้อหินเจียระไน ประกอบด้วย เม็ดหิน รูพรุน ตัวผสาน ปลอกรองรับเพลา

สำหรับในการเลือกใช้ล้อหินเจียระไนชนิดจะต้องเลือกล้อหินเจียระไนให้ตรงกับชนิดของมีดตัดที่จะเอามาลับ ด้วยเหตุว่า  ล้อหินเจียร อุปกรณ์ทำมีดตัดมีหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น มีดกลึงเหล็กรอบสูง มีดกลึงคาร์ไบด์ หรือมีดเล็บการเลือกล้อหินเจียระไนลับคมตัดต้องพิจารณาถึงขนาดของล้อหินเจียระไนระบุให้ใช้กับล้อหินขนาดเท่าใดยกตัวอย่างเช่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกของล้อหินเจียระไนความดกของล้อหินเจียระไนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูในของล้อหินเจียระไน ฯลฯความปลอดภัยสำหรับในการใช้เครื่องเจียระไนลับมือ
-อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ขณะใช้เครื่องเจียระไนลับมือเสมอๆคือ ผงเศษเหล็ก หรือผงเศษหินกระเด็นเข้าตา นิ้วมือถูกล้อหินเจียระไนตัดขาด ล้อหินแตกกระเด็นมาถูกผู้ใช้ และกระแสไฟฟ้าดูด ความปลอดภัยสำหรับในการใช้เครื่องเจียระไนลับมือ มีดังนี้
1. ตรวจสภาพเครื่องเจียระไนก่อนใช้งาน
2. ห้ามใช้เครื่องเจียระไนก่อนใช้งาน
3. การแต่งกายต้องรัดกุมขณะใช้เครื่องเจียระไนลับมือ
4. จำต้องใส่แว่นตานิรภัย กันเศษเหล็กเข้าตา
5. การเจียระไนผลงาน ควรยืนอยู่ในท่าที่พร้อมทำงาน
6. การลับชิ้นงาน กับล้อหินเจียระไนต้องจับงานให้แน่น
7. การเจียระไนที่มีงานขนาดเล็กให้จับชิ้นงานด้วยคีม
8. ขณะเจียระไนงาน ควรจะจุ่มลงน้ำหล่อเย็นบ่อยๆเพื่อลดความร้อน
9. การเจียระไนลับคมตัดผลงาน ห้ามใส่ถุงมือ เนื่องด้วยจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อนิ้วมือของผู้ใช้ได้ง่าย
10. การเจียระไนลับคมตัด ห้ามใช้ผ้ารองรับชิ้นงาน
11. การลับคมตัดงานห้ามใช้หินข้างๆลับ เนื่องจากว่าอาจจะทำให้หินแตกได้
12. ไม่สมควรก้มหัวใกล้กับล้อหินเจียระไนเกินไป
13. เพื่อความปลอดภัย สำหรับการใช้งานเครื่องเจียระไนลับคมตัด ต้องพึงจะระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดการเจียระไนลับคมตัดด้วยมือเครื่องจักรกล

เครื่องมือรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับงานลับคมตัดเครื่องเจียระไนลับคมตัดสำหรับการดำเนินงาน ด้วยวัสดุมายากลชนิดต่างๆนั้น จึงควรใช้อุปกรณ์สำหรับตัดหลายประเภท

เป็นต้นว่า ดอกสว่าน ดอกกัด มีดกลึง มีดไส ฯลฯ เมื่อใช้งานคมตัดไปได้ระยะหนึ่ง คมตัดของเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้น จะมีการ  สึกกร่อน บิ่น แตก หรือหักได้ ก็เลยจำเป็นจะต้องลับคมตัดขึ้นมาใหม่ ล้อหินเจียรล้อหินเจียร โดยกระทำการลับคมตัดด้วยเครื่องเจียระไนลับคมตัด ลับคมตัดต่างๆได้หลากหลายประเภทและลับคมมีดทั่วไป ใช้เจียระไนในส่วนที่ไม่ได้อยากออก เครื่องเจียระไนบางเครื่องอาจดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข เป็นเครื่องขัดผิวโลหะได้การบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด กลับหน้าหลัก
1. ตรวจดูความเรียบร้อย พร้อมที่จะใช้งานเสมอ
2. ตรวจตราล้อหินเจียระไน แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกรณีไม่คม
3. ตรวจดูระยะห่างแต่งรองรับงานเป็นประจา
4. วิเคราะห์มอเตอร์
5. ควรจะปิดสวิตช์ และทาความสะอาดหลังเลิกใช้เครื่องเจียระไนเครื่องมือรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสำหรับในการเจียระไนลับคมตัด
1. ใบวัดมุม เป็นเครื่องมือใช้สาหรับวัดมุมอุปกรณ์สำหรับตัด เป็นต้นว่า มีดกลึง มีดไส ใบวัดมุมสามารถวัดมุมได้ตั้งแต่ 0-180 องศา
2. เกจวัดมุมเกลียวสามเหลี่ยม ใช้สาหรับวัดมุมมีดกลึงเกลียวสามเหลี่ยมแล้วก็ใช้ตั้งมีดกลึงเกลียวสามเหลี่ยม
3. เกจเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู
4. เกจวัดมุมดอกสว่านคุณประโยชน์ซึ่งมาจากเครื่องเจียระไนลับคมตัดเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรง ประหยัดเวลา สามารถใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น
1 ใช้ลับคมตัดต่างๆได้หลายแบบ ดังเช่นว่า ลับมีดกลึง ลับมีดไส ลับคมสกัด รวมทั้งลับคมมีดทั่วไป
2 ใช้เจียระไนส่วนที่ไม่ต้องการออก ตัวอย่างเช่น รอยเชื่อม รอยเยิน ผิวชิ้นงานที่ไม่เรียบ
3 เครื่องเจียระไนบางเครื่องอาจดัดแปลงเป็นเครื่องขัดผิวผลงาน ได้แก่ ขัดผิวงานชุบฉาบผิวโครเมียม โดยเปลี่ยน