โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ศักยภาพสูงสุดในทุกด้าน โรงงานผลิตเครื่องสำอาง โรงงานผลิตเครื่องแต่งหน้า คือ โรงงานผลิตเครื่องแต่งหน้า ที่มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รองรับงานค้นคว้าวิจัยรวมทั้งปรับปรุงสูตรเครื่องสำอาง ใส่ใจในทุกแนวทางการผลิตกับมาตรฐานGMPPlus+ ภายใต้คอนเซ็ปต์ เชื่อมความฝันสู่อนาคต ที่สะท้อนถึงแนวความคิดคนรุ่นหลัง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งตอบโจทย์ทุกสิ่งที่จำเป็นผลิตเครื่องแต่งตัว แบบ […]