ตัวแทนจัดทำการตลาด ตัวแทนจัดทำการตลาด 3 Consideration การพินิจพิเคราะห์จุดหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริโภคที่จ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของยี่ห้อ ผ่านแนวทางการให้ข้อมูลซึ่งสามารถช่วยจัดการกับปัญหา ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ หรือการชี้แจงว่า สินค้าหรือบริการของพวกเราช่วยให้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นดียิ่งขึ้นได้อย่างไร ในกรรมวิธีนี้ คุณสามารถติดต่อและทำการสื่อสารและนำเสนอแก่คนซื้อได้โดยตรงว่า สินค้าหรือบริการของพวกเรานั้น สามารถช่วยแก้ปัญหาของพวกเขาได้ยังไง และเพราะเหตุไรพวกเขาเหล่านั้นก็เลยเหมาะกับสินค้าหรือบริการของยี่ห้อเรา ข้อควรระวังคือ […]