Tag: OPVC-JZ

OPVC-JZ  สายคอนโทรล
เทคโนโลยี

OPVC-JZ  สายคอนโทรล

ufabet- September 12, 2019

OPVC-JZ OPVC-JZ  สายคอนโทรล OPVC - JZ สายคอนโทรล OPVC JZ ผลิตจากเทคโนโลยี การผลิตชั้นสูง และ นำเข้าจากทางยุโรปโดยตรง ผลิตตามมาตราฐานการผลิต VDE และ IEC สายคอนโทรล OPVC JZ เป็นสายคอนโทรล ทำจากพีวีซี มีหลายคอร์ และไม่มีชีลด์ โครงสร้างของ ... Read More