Tag: snackbox

รับทำ snackbox
snackbox

รับทำ snackbox

ufabet- December 21, 2020

snackbox   snackbox คือ ขนมกล่อง หรือชุดอาหารว่าง ที่ทำการบรรจุลงกล่อง โดยมีน้ำและขนมเป็นเมนูหลัก ที่ใช้ในงานบริการต่างๆ หรือบางคนเรียกว่า ขนมจัดเบรค ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกงานกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม งานสัมมนา งานศพ รวมถึงงาน Event ต่างๆ เพื่อเสิร์ฟให้กับแขกผู้มีเกียรติในงานและพิธีต่างๆ และง่ายต่อเจ้าของงานอีกด้วย snackbox เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวก สำหรับยุคนี้ อีกทั้งยังช่วยลดภาระ ลดความยุ่งยากให้เจ้าภาพ ... Read More