TRIUP Fair 2023 โอกาส! ไปหาเอาได้ในงาน

TRIUP

งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2023 ประจําปี 2566 จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เป้าหมายคือ
การขับเคลื่อนให้งานวิจัย นวัตกรรม ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งภาคสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้นำงานวิจัยไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์

TRIUP Fair งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 เป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดระบบการ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเจ้าของ ผลงานวิจัยได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อน พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ให้บรรลุเจตนารมณ์

จะได้อะไรจาก TRIUP Fair 2023

จัดงานมหกรรมผลักดันการใช้ผลดีจากงานค้นคว้าวิจัย ประจําปี 2566 (TRIUP Fair 2023) รีบธุรกิจให้เติบโตด้วยศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ Journey to Impact ขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. พุทธศักราช 2566ในรอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการจัดงานสม่ำเสมอเป็นครั้งที่ 2 เพื่อหว่านล้อมแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องสําคัญ (Key Players) เข้าระบบใหม่ของ RU Ecosystem

รวมทั้งผลักดันและก็ส่งเสริมผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและก็ของใหม่ในระบบวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งของใหม่ (ววน.) ไปสู่การใช้ผลดี โดยเน้นการขับเขยื้อนการนําผลการวิจัยรวมทั้งของใหม่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นผลสำริดทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งยังยังจะเป็นหลักที่ติดต่อกับชุมชน ววน. และก็ผู้ประกอบกิจการหรือภาคเอกชน เพื่อเห็นภาพรวมของความร่วมแรงร่วมใจสำหรับในการเกื้อหนุนการทํางานของทุกภาคส่วนในระบบ ววน.

TRIUP Fair 2023 ช่องทางที่กำลังจะได้รับ

การจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ของแวดวงศึกษาค้นคว้าแล้วก็ของใหม่ไทย ที่ได้นำผลที่เกิดจากงานวิจัยใช้ได้จริงกว่า 300 ผลงาน รวมทั้งหน่วยงานส่งเสริมภาคธุรกิจกว่า 50 หน่วยงาน มาให้คำแนะนำในทุกขึ้นตอน เพื่อยกฐานะภาคธุรกิจของไทย

  1. ทุนส่งเสริม ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่
  2. แนวทางสำหรับการเป็นเจ้าของ ผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่
  3. ผลที่ได้รับจากงานวิจัยและก็ของใหม่ ที่จะต่อยอด ขยายผลเพื่อสร้างความไม่เหมือนให้ธุรกิจ
  4. เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ
  5. คำแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านมาตรฐาน ด้านการจดทะเบียนสินค้ารวมทั้งสิ่งใหม่
  6. โครงข่ายร่วมทําศึกษาค้นคว้าแล้วก็ต่อยอดธุรกิจ
  7. คำหารือจากนักค้นคว้าแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
  8. ข้อคิดเห็นด้านการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ทั้งยังในแล้วก็ต่างชาติ
  9. สินเชื่อเพื่อนฝูงวัตบาปดอกต่ำ จากแบงค์ต่างๆ

สกสว. หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมร่วมเดินหน้าจัดงาน TRIUP FAIR 2023

สกสว. สัมมนาร่วมที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย ปรึกษาหารือและขอคำแนะนำวิถีทางความร่วมแรงร่วมใจสำหรับการจัดงาน “มหกรรมผลักดันการใช้คุณประโยชน์จากงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยแล้วก็ของใหม่ รายปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)” ภายใต้แนวความคิด “Journey to Impact : ทางจากงานศึกษาเรียนรู้วิจัยและก็ของใหม่สู่การยกฐานะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศ” ยกให้การจัดงานคราวนี้เป็น One Stop Service ด้านการใช้ผลดีสำหรับภาคเอกชน และก็ผู้ประกอบธุรกิจ

ตอนวันที่ 9 เดือนมีนาคม 2566, ที่ทำการคณะกรรมการช่วยเหลือวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ (สกสว.) จัดสัมมนาปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหนทางความร่วมแรงร่วมมือสำหรับเพื่อการจัดงาน “มหกรรมผลักดันการใช้ผลดีจากงานศึกษาค้นคว้าวิจัยรวมทั้งของใหม่ รายปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)” ร่วมกับประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมต่างๆภายใต้ที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย โดยมี คุณวนัส แต้วิเศษดงษ์ ประธานภาควิชาอนุกรรมการด้านการนำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุเราล ผู้อำนวยการ สกสว. และก็คณะผู้บริหาร สกสว. ร่วมแลกแนวความคิดการจัดงานฯ รวมทั้งวางเป้าหมายร่วมระยะยาวสำหรับเพื่อการเคลื่อนการนำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ให้สามารถสร้างผลพวงต่อเศรษฐกิจของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุเราล ผู้อำนวยการ สกสว. พูดว่า หนึ่งในหน้าที่หลักของ สกสว.เป็นการผลิตระบบการนำผลของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization; RU) โดย สกสว. ให้ความใส่ใจกับการผลักดันและส่งเสริมด้านการนำผลการวิจัยแล้วก็ของใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบ ววน. ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆตลอดจนปรับปรุงกลไกหนุนเสริมเพื่อสามารถสร้างคำตอบ ผลพวงต่อเศรษฐกิจ สังคม แล้วก็สภาพแวดล้อมได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของพ.ร.บ.ผลักดันการใช้ผลดีผลจากงานวิจัยและก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยก่อนหน้านี้ สกสว. ได้มีความร่วมแรงร่วมใจกับที่ประชุมอุตสาหกรรมในโครงงาน “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” TRIUP สำหรับเพื่อการสร้างกลไกรวมทั้งกรรมวิธีการส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้ง startup ให้มีการยกฐานะความสามารถสำหรับในการชิงชัยของผู้ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ startup รวมทั้งสิ่งที่มีความต้องการของ SME สำหรับการนำเทคโนโลยีมายกระดับความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการชิงชัยของตนเอง

แต่ ทางไปสู่การเกิดผลและก็ผลพวงที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้น จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวเนื่องสำหรับในการด้วยกันทำให้กลไกที่มีอยู่ขยับไปด้านหน้า แล้วก็สร้างผลพวงในการพัฒนาประเทศให้ได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการเน้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นจุดสำคัญของการใช้ผลดีผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่เพื่อปรับปรุงประเทศ สกสว. ร่วมกับที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย ตลอดจนหน่วยงานฝ่ายต่างๆได้มีระบุจัดงาน “มหกรรมเกื้อหนุนการใช้ผลดีจากงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ รายปี 2566 (TRIUP Fair 2023)” ขึ้นภายใต้แนวความคิด “Journey to Impact : ทางจากงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยรวมทั้งของใหม่สู่การยกฐานะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศ” ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2566ในรอยัลพารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เน้นการนำเสนอผลจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ใน 3 หัวข้อหลัก ดังเช่นว่า 1. ววน. กับ การยกฐานะสุขภาพคนประเทศไทยและก็อุตสาหกรรมการแพทย์ 2. ววน. กับ การนำไทยสู่อุตสาหกรรมเกษตรรวมทั้งของกินค่าสูง 2. ววน. กับ การช่วยสนับสนุน Net Zero Carbon นอกจากนั้นข้างในงานยังจัดให้มีการออกบูธของหน่วยงานในระบบนิเวศที่เอื้อให้มีการใช้ประโยชน์ เป็นต้นว่า แหล่งทุนเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัย หน่วยงานผู้กำกับมาตรฐาน หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และก็สถาบันการเงิน ฯลฯ

 

TRIUP

งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ทั้งยังมีพิธีการเซ็นชื่อความร่วมแรงร่วมมือระหว่าง สกสว.รวมทั้งหน่วยงานผู้ส่งเสริม 6 หน่วยงานสำคัญในประเทศ เพื่อด้วยกันปรับปรุงระบบรวมทั้งกลไกการนำงานค้นคว้าไปใช้ประโยชน์อีกทั้งเชิงการค้ารวมทั้งเชิงพื้นที่ รวมทั้งการผลิตความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานสำหรับในการศึกษาค้นคว้าแล้วก็การผลักดันและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่สมควรไปใช้ประโยชน์ และก็ยังมีพิธีการเซ็นชื่อความร่วมแรงร่วมใจ เรื่อง “Smart city for digital healthcare, security, and safety” กับ NAVER CLOUD CO., LTD. REPUBLIC OF KOREA” โดยมีเป้าหมายเพื่อซ้ำเติมว่างานวิจัยของไทยไม่ด้อยไปกว่าชาติอื่น แล้วก็ทุกหน่วยงานพรรคแสดงความพร้อมเพรียงช่วยเหลือแล้วก็เห็นค่าของงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยไทยเป็นอย่างมาก

ดังนี้ เพื่อราษฎรทั่วๆไปเข้าถึงเรื่องช่วยเหลือการใช้ผลดีผลของงานวิจัยและก็สิ่งใหม่ ข้างในงานก็เลยจัดงานกิจกรรมที่นานาประการรวมทั้งเหมาะสมกับความอยากของผู้ที่มาร่วมงาน มี 1) โซนชี้แนะ TRIUP Act และก็กลไกผลักดันการใช้ผลดีงานศึกษาค้นคว้าวิจัย 2) โซนตลาดทรัพย์สินทางปัญญา ที่พร้อมสนทนาเพื่อขอใช้สิทธิ 3) โซนสถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กฎข้อบังคับ 4) โซนหลักการผลักดัน ววน. 5) โซนแผน ววน. และก็โปรแกรมการมอบทุน สำหรับผู้พอใจเรื่องแผนแล้วก็งบประมาณหรือทุนเกื้อหนุน 6) โซนร้านของใหม่ สำหรับพลเมืองทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของสิ่งใหม่จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ออกสู่ตลาดแล้ว 7) โซนแสดงผลลัพธ์งานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ สะท้อนว่าพวกเราจะก้าวตามทันประเทศอื่นด้านงานศึกษาวิจัย เทคโนโลยีและก็สิ่งใหม่ โดยแบ่งธีมแสดงผลงานออกเป็น 5 ธีม ยกตัวอย่างเช่น ผลงานเด่นด้านการแพทย์ อย่าง N95 Mask, ชุดตรวจค้นแอนติเจน, สิ่งใหม่เครื่องฟอกอากาศแบบสร้างออกซิเจนบวก – ลบ และก็ตรวจยีน “โรคมะเร็งเต้านม” ฯลฯ ธีม AI อาทิเช่น แพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยของเมือง ธีมของกินราคาสูง ดังเช่น การผลิตประสิทธิภาพอุตสาหกรรมด้านสารให้กลิ่นรสในประเทศไทย ธีมเศรษฐกิจโครงสร้างรองรับ ยกตัวอย่างเช่น น้ำเพื่อการกสิกรรม…ด้วยระบบน้ำหยดสำหรับมันสำปะหลังและก็อ้อย รวมทั้งธีมสภาพแวดล้อม อาทิเช่น ระบบวิเคราะห์และก็วัสดุประเมินลักษณะการทำงานของโรงงานผลิตความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศในเมืองอัจฉริยะ

ด้านในงานมีการแสดงผลงานของใหม่ซึ่งสามารถสร้างผลพวงสูงอีกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และก็สภาพแวดล้อม กิจกรรมนานัปการและก็บ่งบอกถึงถึงการใช้คุณประโยชน์จาก พระราชบัญญัติ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นต้นว่า ตลาดทรัพย์สินทางปัญญา สถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งกฎ โซนแนวทางผลักดัน ววน. โซนแผน ววน. แล้วก็โปรแกรมการมอบทุน โซนร้านรวงสิ่งใหม่ สำหรับพสกนิกรทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของของใหม่จากการค้นคว้าที่ออกสู่ตลาดแล้ว โซนแสดงผลลัพธ์งานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ โซนสินเชื่อสหายวัตบาป โซนเทรนนิ่ง โซนพูดจาธุรกิจ โซนเวทีกึ่งกลาง ที่มีการพูดคุยเรื่องต่างๆในนานาประการมุม โดยวิทยากรผู้มากมายประสบการณ์อีกทั้งในด้านการนำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปต่อยอดเชิงการค้า ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าวข้างต้น ฯลฯ

หน่วยงานร่วมจัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “มหกรรมเกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์จากการวิจัย” จะส่งต่อพลังที่การประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ผลักดันการใช้คุณประโยชน์ผลวิจัยและก็สิ่งใหม่ให้กำเนิดปริมาณสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นและก็มีการใช้ประโยชน์ผลของงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างก้าวกระโจน ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับในการสร้างผลพวงเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคม โดยมีเป้าหมายเพิ่ม GDP ของประเทศ 1.5% จากการลงทุนด้าน ววน. รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม แล้วก็ราษฎร สำหรับเพื่อการนำผลจากงานวิจัย สิ่งใหม่ไปต่อยอด ปรับแก้แนวทางการผลิตรวมทั้งบริการ แปลงประเทศสู่เศรษฐกิจฐานของใหม่ถัดไป

บ้านผลบอล